وزن محصولاتی که به صورت پاکتی هستند : 400 گرم خالص

ورن بادمجان سرخ شده : 480 گرم خالص

وزن پیاز سرخ شده نگینی : 180 گرم خالص

ماندگاری : 6 ماه خارچ از یخچال

تمامی محصولاتپاکتی ، 2 سال ماندگاری خارج از یخچال دارند. ترجیحاً آنها را در جای خشک و خنک نگهداری کنید. قفسه ی کابینت آشپزخانه بهترین مکان برای نگهداری محصولات کامچین است !