در روزهای 14 و 15 و 16 آذر به دلیل انبارگردانی ، سفارش گیری صورت نمی گیرد . . .