سبزی قورمه سرخ شده

این محصول برای تهیه خورش قورمه سبزی به اندازه 32 الی 40 نفر مناسب است

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

وزن خالص :  480 گرم ± 4%

۸۸,۰۰۰ تومان

وزن خالص :  4 کیلوگرم ± 2%

۷۲۰,۰۰۰ تومان

23%

حلیم 480 گرمی

۶۲,۵۰۰ تومان
23%

بادمجان سرخ شده 480 گرمی

۶۸,۰۰۰ تومان
23%

پیاز سرخ شده 430 گرمی

۹۶,۰۰۰ تومان
23%

سبزی کوکو 480 گرمی

۵۹,۵۰۰ تومان
23%

آش رشته 480 گرمی

۶۲,۵۰۰ تومان
23%

دلمه برگ مو 480 گرمی

۶۸,۰۰۰ تومان
23%

کوفته تبریزی 480 گرمی

۶۸,۰۰۰ تومان

23%